Warunki korzystania z usługi

Poniższe warunki korzystania z usługi zawierają wytyczne dla użytkowników dotyczące korzystania z usługi. Niniejsze wytyczne dotyczą wszystkich, którzy chcą korzystać z różnych usług tekstowych na stronie internetowej Anonimowysms.pl. Korzystając z tej witryny, bezwarunkowo akceptujesz te warunki.

Anonimowysms.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie. Anonimowysms.pl nie ponosi odpowiedzialności za te zmiany wobec użytkowników.

Streszczenie regulaminu znajduje się na tej stronie. Pełna treść regulaminu jest dostępna w języku niderlandzkim i znajduje się w tym pliku PDF. Korzystając z niniejszej strony, potwierdzasz przeczytanie i zaakceptowanie całego regulaminu.

  1. Anonimowysms.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przy użyciu oferowanych przez nas usług.
  2. Anonimowysms.pl nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości tekstowe przesłane za pośrednictwem witryny. Każdy użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wysłane wiadomości tekstowe.
  3. Użytkownicy powinni powstrzymać się od wysyłania wiadomości tekstowych o rasistowskiej, dyskryminującej i w jakikolwiek sposób podżegającej treści. W przypadku nie stosowania się do tej zasady Anonimowysms.pl zostanie zmuszone do powstrzymania tych użytkowników od korzystania z naszych usług.
  4. Anonimowysms.pl ma prawo zapoznawać się z treścią wiadomości. Ma to na celu wyszukiwanie błędnych i oszczerczych wiadomości tekstowych.
  5. Zostaną zapisane adresy IP wszystkich użytkowników. Anonimowysms.pl zastrzega sobie prawo wykluczenia z witryny użytkowników, którzy nadużywają systemu. Ponadto, jeśli wystąpi taka potrzeba, dane użytkownika zostaną przekazane policji/wymiarowi sprawiedliwości.
  6. Anonimowysms.pl nie gwarantuje dotarcia wysłanej wiadomości tekstowej. Oczywiście dołożymy ku temu wszelkich starań, jednak zdarza się, że wiadomości nie docierają z przyczyn leżących poza naszą kontrolą. Jeśli wiadomość tekstowa nie dotarła, skontaktuj się z nami. Zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie.

Anonimowysms.pl nie jest subskrypcją. Wysłanie SMS-a kosztuje 4,50 zł za wiadomość. Odbiorca wiadomości tekstowej nie jest obciążany kosztami.

Jeśli masz mniej niż 16 lat, musisz poprosić rodziców o pozwolenie na korzystanie z tej usługi. W ceny podane na tej stronie wliczono VAT, jednak koszty mobilnego internetu nie są wliczone w cenę. Nie ma prawa odstąpienia od kosztów wysyłania cyfrowej wiadomości tekstowej.